Hoppy November Birthday!

Tyler

Ryan

Brynn

Olivia

Amelia

​GavinNovember 7th, 8th, 9th, & 12th--No School

November 21st-- 1/2 day 11:30am dismissal

November 22nd & 23rd--No School